Pressmedelanden

Pressmeddelande 2011-06-09

Tillståndsansökan inlämnad för ny vindpark i Vänern

Det Karlstadsbaserade projektutvecklingsbolaget ReWind Offshore AB har tillsammans med Wistrand Advokatbyrå, Ångpanneföreningen (ÅF) och ett stort antal underkonsulter utarbetat en tillståndsansökan för att bygga en vindpark i norra Vänern. Ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har nu lämnats in till Mark-och miljödomstolen i Vänersborg. Parallellt med framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen har en omfattande samrådsprocess förts med allmänheten, intresseorganisationer, företag, kommuner och myndigheter.

Ansökan avser en vindpark på upp till 20 verk med en effekt på cirka 3-5 MW vardera vilka tillsammans kommer att ha en beräknad elproduktion på cirka 200 GWh/år. Elproduktionsanläggningen blir därmed Värmlands näst största efter Höljes vattenkraftverk. Den beräknade produktionen motsvarar elförbrukningen för ca 14 250 eluppvärmda villor eller hushållsel för 52 000 villor. Lokaliseringen av vindparken är vid Stenkalles grund, ca 3 km sydväst om den befintliga vindparken vid Gässlingegrund, inom Karlstads kommun. Elen kommer att tas emot i Dingelsundets mottagningsstation, även den i Karlstads kommun.

Sökande för miljötillståndet är Rewind Vänern AB. Företaget är ett bolag som bildades i januari 2011 med syftet att utveckla och driva ett projekt för att uppföra en vindpark i norra Vänern. Ägare till företaget är ReWind Offshore AB, ReWind Energy AB, Peab Energi AB (ett helägt dotterbolag inom Peab Sverige) och Scanergy AS (ett norskt bolag som under senare år engagerat sig i vindkraftutbyggnad i Sverige).

Det nu aktuella projektet initierades av bolaget ReWind Offshore AB. Delägarna i detta bolag var samtliga aktiva vid tillkomsten av Vindpark Vänern, den befintliga vindparken med tio vindkraftverk som är i drift sydväst om Skoghall.

 

Med vänlig hälsning

Åke Pettersson Frykberg,

VD för ReWind Offshore AB

 

För ytterligare information, kontakta: 

Åke Pettersson Frykberg, VD ReWind Offshore AB

Mobil: 070 650 69 82, e-post:  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

Tore Wizelius, Projektchef ReWind Offshore AB

Mobil: 070 650 69 83, e-post:  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Pressmeddelande 2011-02-08

ReWind Energy AB byter namn till ReWind Offshore AB

ReWind Energy AB byter den 3 februari 2011 namn till ReWind Offshore AB. Projektutvecklingsbolaget, som är baserat i Karlstad, har som verksamhet att utveckla och sälja färdiga tillstånd för byggnation av vindkraft i Vänern och havsbaserad vindkraft i Skandinavien.

Ett av de aktuella projekten är att utveckla vindkraftverk i norra Vänern med en möjlig kapacitet på 50-90 MW, vilket motsvarar elförsörjningen till ca 30 000-65 000 hushåll varje år.

ReWind Offshore AB fick helt nyligen två nya delägare, Peab och norska Scanergy AS, vilka vardera har köpt cirka 25 procent av aktierna. Ägarna har belutat att bedriva sina vindkraftprojekt i Skandinavien i det gemensamma bolaget.

Med vänliga hälsningar

Åke Pettersson Frykberg,

VD för ReWind Offshore AB

Mobil: 070-650 69 82, e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Pressmeddelande 2010-12-09

ReWind Energy AB inbjudet till fortsatt samråd om vindkraftprojekt i norra Vänern

Projektutvecklingsbolaget ReWind Energy AB, baserat i Karlstad kommun, planerar att bygga en vindkraftspark i Vänern med en möjlig kapacitet på 50-90 MW, vilket motsvarar elförsörjningen till ca 30 000-65 000 hushåll varje år. Det betyder att alla hushåll i Karlstad och på Hammarö kan förses med ren och förnyelsebar el.

Företaget har, efter undersökningar som gjorts under året, utformat två delprojekt, dels en vidare utbyggnad av den anläggning som uppfördes 2009, Vindpark Vänern, dels en från denna fristående anläggning i södra delen av det område som prioriterats för vindkraft i Karlstad kommuns förslag till vindkraftsplan, vid Stenkalles grund.

Ett första samråd om ReWind Energy ABs planerade projekt ägde rum tisdagen den 23 februari hos Länsstyrelsen i Karlstad, då även de kommuner som berörs deltog. Samma dag hölls ett samråd med allmänheten i Bibliotekshuset i Karlstad. Nu när planeringen konkretiserats vill ReWind Energy AB fortsätta samrådet för att informera om projektet och ta del av synpunkter på detta.

Projektet kommer att presenteras i form av en utställning, som kommer att pågå från torsdagen den 9 december till och med lördagen den 11 december kl 14, där företrädare för bolaget kommer att vara närvarande under öppettiderna (torsdag 12-20, fredag 12-15 och lördag 10-14) och svara på besökarnas frågor.

Utställningen äger rum på gamla flygplatsen, numera Sommaro golfklubb, Flygfältsvägen 1 i Karlstad, där Vindpark Vänern också har en permanent utställning som kommer att vara öppen.

Med vänliga hälsningar

Åke Pettersson Frykberg

VD för ReWind Energy AB

Pressmeddelande 2010-12-01

 

ReWind Energy AB får nya ägare och satsar på vindkraft i Vänern

 

Projektutvecklingsbolaget ReWind Energy AB får två nya delägare, Peab och norska Scanergy AS. ReWind Energys verksamhet är att utveckla och sälja färdiga tillstånd för byggnation av havsbaserad vindkraft. Ett av de aktuella projekten är att utveckla vindkraftverk i norra Vänern med en möjlig kapacitet på 50-90 MW, vilket motsvarar elförsörjningen till ca 30 000-65 000 hushåll varje år.

ReWind Energys Offshore verksamhet bygger vidare på erfarenheter från etableringen av Vindpark Vänern med 10 vindkraftverk i norra Vänern strax utanför Karlstad. Peab svarade för entreprenaden vid byggnation av fundament och resning av verken.

 

-  De nya delägarna tillför finansiell styrka, erfarenhet och spetskompetens vilket är värdefullt för vår satsning på att utveckla ytterligare vindkraft ute till havs, säger Åke Pettersson Frykberg, vd för ReWind Energy AB.

 

Peab och Scanergy köper vardera cirka 25 procent av aktierna i ReWind Energy AB.

 

-  Vi är mycket nöjda med överenskommelsen och ser fram emot att samarbeta med utvecklingen av havsbaserad vindkraft med Rewind Energy AB. De har den kompetens som krävs för att utveckla havsbaserade vindkraft projekt, säger Tor Arne Pedersen VD för norska Scanergy AS.

 

För ytterliggare information, kontakta:

Åke Pettersson-Frykberg, VD 0703 29 51 60

Eskil Hartman, VD för Peab Energi AB, 0733 37 30 71

Tor Arne Pedersen, CEO för Scanergy AS, +47 488 95 692