Vindpark Oskarshamn

ReWind Offshore AB har under våren 2013 undersökt möjligheten att projektera en vindpark i havet öster om Simpevarps kraftstation i Oskarshamns kommun. Vindkraftsverken placeras norr och söder om farleden in till Simpevarp. Grundläggande bottenundersökningar får senare i projektet visa var de bästa positioner för vindkraftverken är och vilket antal verk som ryms inom området. Uppskattningsvis kan området rymma cirka 40-45 vindkraftverk.   Projektplanerna har presenterats för Länsstyrelsen i Kalmar län och berörda kommuner vid ett första samråd.