Vindpark Rata Storgrund

ReWind Offshore AB har under våren 2013 påbörjat en förstudie för att utreda förutsättningarna för en vindkraftsetablering i vattenområdet vid Rata Storgrund i Robertfors kommun.
ReWind Rata_Storgrund


Vindpark Rata Storgrund planeras uppföras i två etapper där Etapp 1, området vid Rata Storgrund, byggs först med cirka 10-12 vindkraftverk. Därefter påbörjas byggnationen av Etapp 2, vindparken vid Näsgrunden och Ricklegrundet, även denna med cirka 10-12 verk. Båda projektområdena ligger inom föreslagna områden för vindkraft i Robertfors kommuns vindplan.

Ett första samråd har hållits med Robertsfors kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten. 

Läs mer om det planerade projektet i Samrådsunderlaget.

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlek
Ladda ner den här filen (Samradsunderlag_Rata_Storgrund_2013-04-09.pdf)Samrådsunderlag ReWind Rata Storgrund 2269 Kb