29 oktober 2013

Tillstånd för Stenkalles grund klart

Högsta Domstolen har beslutat att inte meddela Naturvårdsverket prövningstillstånd i målet angående ReWind Vänerns vindpark på Stenkalles grund i norra Vänern. Tillståndsdomen från mark- och miljödomstolen har härmed vunnit laga kraft och ReWind Vänern har erhållit miljötillstånd för byggnation av upp till 20 vindkraftverk.


11 oktober 2013

ReWind Offshores projektchef Tore Wizelius presenterade sin lic avhandling ”Windpower ownership in Sweden – business models and motives” på ett seminarium på Lunds Universitet den 11 oktober, med professor Tomas Kåberger, tidigare generaldirektör på Energymyndigheten, som opponent. 

Läs en sammanfattning av avhandlingen i bilagan nedan.

ToreWTore Wizelius    ToreWoTomasKTore Wizelius tillsammans med sin opponent Tomas Kåberger

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlek
Ladda ner den här filen (Sammafattning_Tore_lic.pdf)Sammafattning_Tore_lic.pdf 12 Kb

27 juni 2013

Naturvårdsverket överklagar igen


MNaturvårdsverket har överklagat Mark-och miljööverdomstolens beslut att inte bevilja Naturvårdsverket prövningstillstånd och begär att Högsta Domstolen återförvisar ärendet till Mark-och miljööverdomstolen.

Naturvårdsverket har beviljats anstånd till den 30 augusti med att utveckla sin talan.

6 juni 2013

Inget prövningstillstånd


Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att Naturvårdsverket inte beviljas prövningstillstånd. Möjlighet finns dock för Naturvårdsverket att överklaga detta beslut till Högsta Domstolen.

18 april 2013

Naturvårdsverket överklagar


Naturvårdsverket har överklagat mark-och miljödomstolens domslut när det gäller tillståndet för ReWind Vänern AB att bygga och driva en vindpark vid Stenkalles grund. Det är främst på grund av rädsla att det rörliga friluftslivet skall påverkas samt en eventuell påverkan på tärnor och havsörn i närområdet som Naturvårdsverket inte anser att ett tillstånd skall ges.

ReWind Vänern AB har haft möjlighet att bemöta detta yttrande. 

Det är nu upp till mark-och miljöövermiljödomstolen att ta ställning till om de kommer att ta upp överklagandet till en ny förhandling.
 

7 mars 2013

Miljötillstånd erhållet

Mark-och miljödomstolen i Vänersborg ger ReWind Vänern AB tillstånd att uppföra och driva en vindpark med 20 vindkraftverk vid Stenkalles grund i norra Vänern. Läs mark-och miljödomstolens dom i bilagan nedan.Läs mer på:
http://www.vf.se/nyheter/karlstad/miljodomstolsja-till-mer-vindkraft-i-vanern
http://www.vf.se/nyheter/karlstad/byggstart-ny-vindkraft-i-vanern-tidigast-om-ett-ar 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlek
Ladda ner den här filen (Dom_MMD_2013-03-07.PDF)Dom MMD 20130307 461 Kb

15 december 2012

USA-turné i slutet av november

På inbjudan av Great Lakes Commision/Great Lakes Wind Collaborative i Ann Arbor deltog Åke Pettersson Frykberg och Tore Wizelius från ReWind Offshore AB på ett tvådagarsseminarium. Seminariet handlade om miljöpåverkan från sötvattensbaserad vindkraft. 

Se presentationen som Åke och Tore höll i länkad fil nedan.

Under USA-resan höll de båda också en föreläsning på Case Western Reserve University i Cleveland om projektering av sjöbaserad vindkraft. Presentationen gällde byggnationen av Vindpark Vänern, den första vindparken i världen etablerad i sötvatten. Under presentationen berättades även bl a om vilka utredningar som genomförts under projekteringen.
 

usa

Se två videoklipp på Youtube från presentationen:

http://www.youtube.com/watch?v=ji7nPfmzBiM

http://www.youtube.com/watch?v=zNbeWL5m4X8

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlek
Ladda ner den här filen (CaseStudy1-LakeVanern-AnnArbor-121128b.pdf)CaseStudy 3755 Kb

9 januari 2012

Läs Tore Wizelius replik "Vindkraften är både billig och nödvändig" på Sivert Göthlins debattartikel "Vindkraften är dyr och onödig",
publicerad på debattsidan i Nya Wermlands Tidningen.

Läs repliken: Vindkraften är både billig och nödvändig

7 januari 2012

Kungörelse av Mark- och miljödomstolen

Efter att kompletteringar inlämnats har nu Mark – och miljödomstolen i Vänersborg kungjort att en ansökan har lämnats in om tillstånd för uppförande och drivande av en gruppstation för vindkraft med högst 20 vindkraftverk vid Stenkalles grund i norra Vänern.

Synpunkter med anledning av ansökan och den bifogade miljökonsekvensbeskrivningen kan ges in skriftligen i 12 exemplar senast den 15 februari 2012 till: Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg och gärna även via e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen . Domstolens målnummer M 2109 - 11:8 ska anges.

Ansökningshandlingarna finns tillgängliga på domstolens kansli samt hos aktförvararna Åsa Sjölin, Kommunledningskontoret, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, tel 054-540 10 11 och Britt-Marie Lönnemalm, Kommunstyrelsens kontor i Skoghall, Box 26, 663 21 Skoghall, tel 054-51 52 22.

Kallelser och andra meddelande kommer att införas i Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad.

Se kungörelsen: införd i NWT den 7 jan 2012

25 Maj 2011

Tillståndsansökan för ReWind Vänern, en planerad vindpark i norra Vänern är klar för att skickas in till mark-och miljödomstolen i Vänernborg.

Läs mer -> Projekt Stenkalles grund

30 november 2011

Kompletteringar till tillståndsansökan för en vindpark vid Stenkalles grund, ReWind Vänern, har skickats in till Mark-och miljödomstolen.

Läs mer på --> Stenkalles grund

April 2011

ReWind Offshores projektchef Tore Wizelius belönas med första pris för bästa publikation om vindkraft 2008-10.

För sin bok Wind Power Plants and Project Development har Rewind Offshores projektchef Tore Wizelius och hans medförfattaren Joshua Earnest belönats med första pris av Global Wind Energy Council GWEC för bästa publikation om vindkraft 2008-10. Priset delades ut på den internationella konferensen Wind Power India 2011 som ägde rum i Chennai, Indien, den 7-9 april 2011. Konferensen är ett samarrangemang mellan Global Wind Energy Council GWEC och indiska vindkraftorganisationer.

Tore Wizelius
Best media report/publication on wind power 1st Prize : Prof. Joshua Earnest/Tore Wizelius

Läs mer på --> Nätverket för vindbruks hemsida