29 oktober 2013

Tillstånd för Stenkalles grund klart

Högsta Domstolen har beslutat att inte meddela Naturvårdsverket prövningstillstånd i målet angående ReWind Vänerns vindpark på Stenkalles grund i norra Vänern. Tillståndsdomen från mark- och miljödomstolen har härmed vunnit laga kraft och ReWind Vänern har erhållit miljötillstånd för byggnation av upp till 20 vindkraftverk.