27 juni 2013

Naturvårdsverket överklagar igen


MNaturvårdsverket har överklagat Mark-och miljööverdomstolens beslut att inte bevilja Naturvårdsverket prövningstillstånd och begär att Högsta Domstolen återförvisar ärendet till Mark-och miljööverdomstolen.

Naturvårdsverket har beviljats anstånd till den 30 augusti med att utveckla sin talan.