6 juni 2013

Inget prövningstillstånd


Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att Naturvårdsverket inte beviljas prövningstillstånd. Möjlighet finns dock för Naturvårdsverket att överklaga detta beslut till Högsta Domstolen.