18 april 2013

Naturvårdsverket överklagar


Naturvårdsverket har överklagat mark-och miljödomstolens domslut när det gäller tillståndet för ReWind Vänern AB att bygga och driva en vindpark vid Stenkalles grund. Det är främst på grund av rädsla att det rörliga friluftslivet skall påverkas samt en eventuell påverkan på tärnor och havsörn i närområdet som Naturvårdsverket inte anser att ett tillstånd skall ges.

ReWind Vänern AB har haft möjlighet att bemöta detta yttrande. 

Det är nu upp till mark-och miljöövermiljödomstolen att ta ställning till om de kommer att ta upp överklagandet till en ny förhandling.