30 november 2011

Kompletteringar till tillståndsansökan för en vindpark vid Stenkalles grund, ReWind Vänern, har skickats in till Mark-och miljödomstolen.

Läs mer på --> Stenkalles grund