Om ReWind Offshore AB

ReWind Offshore AB är ett projektutvecklingsbolag som är baserat i Karlstad. Företaget har som verksamhet att utveckla och sälja färdiga tillstånd för byggnation av vindkraft i kustnära sjö- och havsområden i Skandinavien.

Företagets verksamhet bygger vidare på erfarenheter från etableringen av Vindpark Vänern med 10 st 3 MW WinWinD vindkraftverk i norra Vänern strax utanför Karlstad. Peab som är en av huvudägarna i företaget svarade för entreprenaden vid byggnation av fundament och resning av verken i Vindpark Vänern.

ReWind Offshores företagsidé är att utveckla vindkraftparker tillsammans med lokala aktörer och investerare, med Vindpark Vänern som modell. I Vindpark Vänern ägs vindkraftverken av kommunala energi- och bostadsbolag, kooperativ samt lokalt näringsliv. ReWind Offshore genomför projekt i stor utsträckning i samarbete med lokalt etablerade företag. I maj 2011 lämnade projektbolaget ReWind Vänern in en ansökan om att bygga ytterligare en vindpark i Vänern vid Stenkalles grund med 20 vindkraftverk (3-4,5 MW).

ReWind Offshore förfogar över en fundamentsteknik för bergförankrade fundament samt en lyftorganisation med ett arbetsfartyg för lyft och montage av havsbaserad vindkraft.

I slutet av år 2010 fick ReWind Offshore AB två nya delägare, Peab Energy AB och norska Scanergy AS.

 

        ReWind Offshores Fundament                                                                                                                     ReWind Offshores fartyg för installation

ReWind Offshores FundamentReWind Offshores fartyg för installation