Pressmeddelande 2011-06-09

Tillståndsansökan inlämnad för ny vindpark i Vänern

Det Karlstadsbaserade projektutvecklingsbolaget ReWind Offshore AB har tillsammans med Wistrand Advokatbyrå, Ångpanneföreningen (ÅF) och ett stort antal underkonsulter utarbetat en tillståndsansökan för att bygga en vindpark i norra Vänern. Ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har nu lämnats in till Mark-och miljödomstolen i Vänersborg. Parallellt med framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen har en omfattande samrådsprocess förts med allmänheten, intresseorganisationer, företag, kommuner och myndigheter.

Ansökan avser en vindpark på upp till 20 verk med en effekt på cirka 3-5 MW vardera vilka tillsammans kommer att ha en beräknad elproduktion på cirka 200 GWh/år. Elproduktionsanläggningen blir därmed Värmlands näst största efter Höljes vattenkraftverk. Den beräknade produktionen motsvarar elförbrukningen för ca 14 250 eluppvärmda villor eller hushållsel för 52 000 villor. Lokaliseringen av vindparken är vid Stenkalles grund, ca 3 km sydväst om den befintliga vindparken vid Gässlingegrund, inom Karlstads kommun. Elen kommer att tas emot i Dingelsundets mottagningsstation, även den i Karlstads kommun.

Sökande för miljötillståndet är Rewind Vänern AB. Företaget är ett bolag som bildades i januari 2011 med syftet att utveckla och driva ett projekt för att uppföra en vindpark i norra Vänern. Ägare till företaget är ReWind Offshore AB, ReWind Energy AB, Peab Energi AB (ett helägt dotterbolag inom Peab Sverige) och Scanergy AS (ett norskt bolag som under senare år engagerat sig i vindkraftutbyggnad i Sverige).

Det nu aktuella projektet initierades av bolaget ReWind Offshore AB. Delägarna i detta bolag var samtliga aktiva vid tillkomsten av Vindpark Vänern, den befintliga vindparken med tio vindkraftverk som är i drift sydväst om Skoghall.

 

Med vänlig hälsning

Åke Pettersson Frykberg,

VD för ReWind Offshore AB

 

För ytterligare information, kontakta: 

Åke Pettersson Frykberg, VD ReWind Offshore AB

Mobil: 070 650 69 82, e-post:  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

Tore Wizelius, Projektchef ReWind Offshore AB

Mobil: 070 650 69 83, e-post:  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen