Pressmeddelande 2010-12-09

ReWind Energy AB inbjudet till fortsatt samråd om vindkraftprojekt i norra Vänern

Projektutvecklingsbolaget ReWind Energy AB, baserat i Karlstad kommun, planerar att bygga en vindkraftspark i Vänern med en möjlig kapacitet på 50-90 MW, vilket motsvarar elförsörjningen till ca 30 000-65 000 hushåll varje år. Det betyder att alla hushåll i Karlstad och på Hammarö kan förses med ren och förnyelsebar el.

Företaget har, efter undersökningar som gjorts under året, utformat två delprojekt, dels en vidare utbyggnad av den anläggning som uppfördes 2009, Vindpark Vänern, dels en från denna fristående anläggning i södra delen av det område som prioriterats för vindkraft i Karlstad kommuns förslag till vindkraftsplan, vid Stenkalles grund.

Ett första samråd om ReWind Energy ABs planerade projekt ägde rum tisdagen den 23 februari hos Länsstyrelsen i Karlstad, då även de kommuner som berörs deltog. Samma dag hölls ett samråd med allmänheten i Bibliotekshuset i Karlstad. Nu när planeringen konkretiserats vill ReWind Energy AB fortsätta samrådet för att informera om projektet och ta del av synpunkter på detta.

Projektet kommer att presenteras i form av en utställning, som kommer att pågå från torsdagen den 9 december till och med lördagen den 11 december kl 14, där företrädare för bolaget kommer att vara närvarande under öppettiderna (torsdag 12-20, fredag 12-15 och lördag 10-14) och svara på besökarnas frågor.

Utställningen äger rum på gamla flygplatsen, numera Sommaro golfklubb, Flygfältsvägen 1 i Karlstad, där Vindpark Vänern också har en permanent utställning som kommer att vara öppen.

Med vänliga hälsningar

Åke Pettersson Frykberg

VD för ReWind Energy AB