7 mars 2013

Miljötillstånd erhållet

Mark-och miljödomstolen i Vänersborg ger ReWind Vänern AB tillstånd att uppföra och driva en vindpark med 20 vindkraftverk vid Stenkalles grund i norra Vänern. Läs mark-och miljödomstolens dom i bilagan nedan.Läs mer på:
http://www.vf.se/nyheter/karlstad/miljodomstolsja-till-mer-vindkraft-i-vanern
http://www.vf.se/nyheter/karlstad/byggstart-ny-vindkraft-i-vanern-tidigast-om-ett-ar 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlek
Ladda ner den här filen (Dom_MMD_2013-03-07.PDF)Dom MMD 20130307 461 Kb

15 december 2012

USA-turné i slutet av november

På inbjudan av Great Lakes Commision/Great Lakes Wind Collaborative i Ann Arbor deltog Åke Pettersson Frykberg och Tore Wizelius från ReWind Offshore AB på ett tvådagarsseminarium. Seminariet handlade om miljöpåverkan från sötvattensbaserad vindkraft. 

Se presentationen som Åke och Tore höll i länkad fil nedan.

Under USA-resan höll de båda också en föreläsning på Case Western Reserve University i Cleveland om projektering av sjöbaserad vindkraft. Presentationen gällde byggnationen av Vindpark Vänern, den första vindparken i världen etablerad i sötvatten. Under presentationen berättades även bl a om vilka utredningar som genomförts under projekteringen.
 

usa

Se två videoklipp på Youtube från presentationen:

http://www.youtube.com/watch?v=ji7nPfmzBiM

http://www.youtube.com/watch?v=zNbeWL5m4X8

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlek
Ladda ner den här filen (CaseStudy1-LakeVanern-AnnArbor-121128b.pdf)CaseStudy 3755 Kb

7 januari 2012

Kungörelse av Mark- och miljödomstolen

Efter att kompletteringar inlämnats har nu Mark – och miljödomstolen i Vänersborg kungjort att en ansökan har lämnats in om tillstånd för uppförande och drivande av en gruppstation för vindkraft med högst 20 vindkraftverk vid Stenkalles grund i norra Vänern.

Synpunkter med anledning av ansökan och den bifogade miljökonsekvensbeskrivningen kan ges in skriftligen i 12 exemplar senast den 15 februari 2012 till: Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg och gärna även via e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen . Domstolens målnummer M 2109 - 11:8 ska anges.

Ansökningshandlingarna finns tillgängliga på domstolens kansli samt hos aktförvararna Åsa Sjölin, Kommunledningskontoret, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, tel 054-540 10 11 och Britt-Marie Lönnemalm, Kommunstyrelsens kontor i Skoghall, Box 26, 663 21 Skoghall, tel 054-51 52 22.

Kallelser och andra meddelande kommer att införas i Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad.

Se kungörelsen: införd i NWT den 7 jan 2012

9 januari 2012

Läs Tore Wizelius replik "Vindkraften är både billig och nödvändig" på Sivert Göthlins debattartikel "Vindkraften är dyr och onödig",
publicerad på debattsidan i Nya Wermlands Tidningen.

Läs repliken: Vindkraften är både billig och nödvändig

30 november 2011

Kompletteringar till tillståndsansökan för en vindpark vid Stenkalles grund, ReWind Vänern, har skickats in till Mark-och miljödomstolen.

Läs mer på --> Stenkalles grund

Fler artiklar...