29 oktober 2013

Tillstånd för Stenkalles grund klart

Högsta Domstolen har beslutat att inte meddela Naturvårdsverket prövningstillstånd i målet angående ReWind Vänerns vindpark på Stenkalles grund i norra Vänern. Tillståndsdomen från mark- och miljödomstolen har härmed vunnit laga kraft och ReWind Vänern har erhållit miljötillstånd för byggnation av upp till 20 vindkraftverk.


11 oktober 2013

ReWind Offshores projektchef Tore Wizelius presenterade sin lic avhandling ”Windpower ownership in Sweden – business models and motives” på ett seminarium på Lunds Universitet den 11 oktober, med professor Tomas Kåberger, tidigare generaldirektör på Energymyndigheten, som opponent. 

Läs en sammanfattning av avhandlingen i bilagan nedan.

ToreWTore Wizelius    ToreWoTomasKTore Wizelius tillsammans med sin opponent Tomas Kåberger

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlek
Ladda ner den här filen (Sammafattning_Tore_lic.pdf)Sammafattning_Tore_lic.pdf 12 Kb

6 juni 2013

Inget prövningstillstånd


Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att Naturvårdsverket inte beviljas prövningstillstånd. Möjlighet finns dock för Naturvårdsverket att överklaga detta beslut till Högsta Domstolen.

27 juni 2013

Naturvårdsverket överklagar igen


MNaturvårdsverket har överklagat Mark-och miljööverdomstolens beslut att inte bevilja Naturvårdsverket prövningstillstånd och begär att Högsta Domstolen återförvisar ärendet till Mark-och miljööverdomstolen.

Naturvårdsverket har beviljats anstånd till den 30 augusti med att utveckla sin talan.

18 april 2013

Naturvårdsverket överklagar


Naturvårdsverket har överklagat mark-och miljödomstolens domslut när det gäller tillståndet för ReWind Vänern AB att bygga och driva en vindpark vid Stenkalles grund. Det är främst på grund av rädsla att det rörliga friluftslivet skall påverkas samt en eventuell påverkan på tärnor och havsörn i närområdet som Naturvårdsverket inte anser att ett tillstånd skall ges.

ReWind Vänern AB har haft möjlighet att bemöta detta yttrande. 

Det är nu upp till mark-och miljöövermiljödomstolen att ta ställning till om de kommer att ta upp överklagandet till en ny förhandling.
 

Fler artiklar...

Sida 1 av 3

Första
Föregående
1