Vindpark vid Stenkalles grund

ReWind Offshore har tillsammans med ÅF (Ångpanneföreningen) utarbetat en ansökan som skickades in till mark- och miljödomstolen i slutet av maj 2011, för tillstånd att bygga en vindkraftpark i norra Vänern med en beräknad elproduktion på cirka 200 GWh/år, vilket motsvarar förbrukningen för ca 14 250 eluppvärmda villor eller hushållsel för 52 000 villor.

Lokaliseringen av vindparken kommer att vara några kilometer sydväst om den befintliga Vindpark Vänern, söder om Segerstadhalvön i Karlstads kommun.

 

Stenkalles grund
Animationer har gjorts för att visa hur vindparken kommer att se ut från några utvalda platser.

På animationerna snurrar rotorerna med högsta varvtal, vilket sker vid en full produktion, när vindhastighet når upp till ca 12 m/s. Hur synbara vindkraftverken är beror mycket på väder- och ljusförhållandet vid aktuell tidpunkt. De vindkraftverk som på animationerna står stilla tillhör Vindpark Vänern.

Animationerna har gjorts från följande platser:

Axelön

Get Adobe Flash player

Gubbskären

Get Adobe Flash player

Gäddnäs

Get Adobe Flash player

Hammarö sydspets

Get Adobe Flash player

Skoghall

Get Adobe Flash player

Örö hamn

Get Adobe Flash player