7 januari 2012

Kungörelse av Mark- och miljödomstolen

Efter att kompletteringar inlämnats har nu Mark – och miljödomstolen i Vänersborg kungjort att en ansökan har lämnats in om tillstånd för uppförande och drivande av en gruppstation för vindkraft med högst 20 vindkraftverk vid Stenkalles grund i norra Vänern.

Synpunkter med anledning av ansökan och den bifogade miljökonsekvensbeskrivningen kan ges in skriftligen i 12 exemplar senast den 15 februari 2012 till: Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg och gärna även via e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen . Domstolens målnummer M 2109 - 11:8 ska anges.

Ansökningshandlingarna finns tillgängliga på domstolens kansli samt hos aktförvararna Åsa Sjölin, Kommunledningskontoret, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, tel 054-540 10 11 och Britt-Marie Lönnemalm, Kommunstyrelsens kontor i Skoghall, Box 26, 663 21 Skoghall, tel 054-51 52 22.

Kallelser och andra meddelande kommer att införas i Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad.

Se kungörelsen: införd i NWT den 7 jan 2012