Rewind Offshore AB är ett projektutvecklingsbolag, som är baserat i Karlstad.
Företagets verksamhet är att utveckla och sälja färdiga tillstånd för byggnation av vindkraft i kustnära sjö- och havsområden i Skandinavien.


Montage

Montage

Bilder från byggnationen av Vindpark VänernBilder från byggnationen av Vindpark Vänern


Aktuellt

ReWind Vänern – Vindpark vid Stenkalles grund

I slutet av maj 2011 skickade ReWind Offshore in ansökan till mark- och miljödomstolen för tillstånd att bygga en vindkraftpark i norra Vänern med en beräknad elproduktion på cirka 200 GWh/år, vilket motsvarar förbrukningen för ca 14 250 eluppvärmda villor eller hushållsel för 52 000 villor.